Uitnodiging Nieuwjaarsborrel eh nieuwjaarfris 2019.

Sommige leden spraken er al over… de jaarlijkse nieuwjaarborrel eh -fris.

Deze keer willen we onze nieuwjaarsvisite houden op dinsdag 8 januari 2019, het wordt zoals altijd weer in gymzaal De kooi gehouden.

Om 19.30 uur kan er, zoals gebruikelijk, natuurlijk eerst gewoon getafeltennist worden. Zo rond 21.00 uur kan dan de “fris-borrel” beginnen.

We kunnen dan een toast uitbrengen op een voorspoedig 2019.

Ook zal er een hapje en een nootje aanwezig zijn.

Leden, ouders van jeugdleden en trainers, jullie zijn hierbij van harte uitgenodigd op deze avond aanwezig te zijn!