• Nieuws
  • Algemene Leden Vergadering op 28 februari

Algemene Leden Vergadering op 28 februari

ALV dinsdagavond 28 februari 

R

ALV op dinsdag 28 februari vanaf 19.00 uur in de kantine van de sporthal

Alle leden, ook Oldstars-leden en ouders van jeugdleden, zijn van harte welkom om mee te denken met het beleid van de vereniging.
Het jaarlijkse moment om het verslag, ook financieel, van het bestuur over het afgelopen jaar te horen.
En te vernemen over de plannen voor het komende jaar.
De nodige informatie zal van tevoren per mail vespreid worden.
Na afloop is de zaal vrij om een balletje te slaan.