ALV in het kort!

Op 28 februari j.l. werd de jaarlijkse ALV gehouden.

R
Een kleine twintig leden verzamelden zich rondom de grote tafel.
Ze spraken hun waardering uit over de activiteiten van het afgelopen jaar en gingen akkoord met onderstaande zaken.
Binnenkort een uitgebreider verslag in de volgende nieuwsbrief, maar hieronder de belangrijkste zaken op een rijtje:
1. Na ruim 12 jaar stelde onze secretaris Jarko Weering zich wegens drukke werkzaamheden (gemeenteraad) niet herkiesbaar.
2. Na ruim 30 jaar Elles Molendijk stopt met de ledenadministratie. Ze gaat over naar ttv Vries.
3. Leon Klein heeft zich aangemeld om de ledenadministratie bij te gaan houden.
4. De financiele zaken werden door de kascomissie in orde bevonden.
5. De contributies zijn met ingang van dit jaar met 3,7 % verhoogd.